Kinderalimentatie

Wilt u kinderalimentatie aanvragen of wijzigen? De ouders zijn samen verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van hun kind(eren). Daarom moeten u en uw partner bij scheiding een financiƫle regeling met elkaar treffen. Lees op deze pagina alle details over kinderalimentatie.

Beide ouders zijn wettelijk verplicht om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kind(eren). Bent u na scheiding de verzorgende ouder? Dan kunt u een bijdrage in de kosten van de kinderen vragen van de niet-verzorgende ouder. Dit wordt kinderalimentatie genoemd. De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van de financiele behoefte van de kinderen. De hoogte van de kinderalimentatie wordt begrens door de draagkracht van de alimentatieplichtige. Hoe meer je verdient, hoe meer je kunt betalen.

U kunt bij scheiding zelf afspraken over de kinderalimentatie maken. Komt u er niet samen uit? Dan kunt u de rechter verzoeken om de kinderalimentatie vast te stellen. Een advocaat kan u nader informeren over de mogelijkheden en uitgangspunten welke in acht moeten worden genomen.

Vaststellen kinderalimentatie

De behoefte aan kinderalimentatie wordt vastgesteld op basis van de gegevens tijdens het huwelijk. De behoefte kan worden berekend aan de hand van het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk en de leeftijd van de kinderen. Als de ouders op dat moment een kindgebonden budget ontvangen dan wordt dit bij het gezinsinkomen opgeteld. Aan de hand van het inkomen wordt vastgesteld met behulp van de tabellen van NIBUD wat de ouders, los van de kinderbijslag, uitgaven aan hun kinderen. Dit is het eigen aandeel van de ouders in de kosten van hun kinderen.

Nadat de behoefte is vastgesteld wordt beoordeeld hoeveel iedere ouder zou moeten bijdragen in die behoefte. Dit kan aan de hand van het netto inkomen of aan de hand van hun draagkracht. De draagkracht is het inkomen dat je overhoudt na aftrek van de vaste lasten. Ontvangt een ouder een kindgebonden budget, dan wordt dit budget in mindering gebracht op de kosten van de kinderen. Het gevolg daarvan is dat het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen daalt.

Tot slot wordt aan de hand van een draagkrachtberekening bekeken of de betreffende ouder wel in staat is om een bijdrage te leveren in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen en zo ja, welke bijdrage maximaal kan worden geleverd.

Aan de hand van alle gegevens wordt vervolgens de kinderalimentatie vastgesteld. De berekeningen zijn vaak niet eenvoudig en wij adviseren altijd om deze te laten uitvoeren door een deskundig advocaat.

Kinderen tussen de 16 jaar en de 18 jaar mogen hun mening omtrent de kinderalimentatie ook kenbaar maken aan de rechtbank.

Recht op kinderalimentatie voor meerderjarige kinderen

De alimentatieplicht stopt in beginsel als het kind de 18-jarige leeftijd bereikt heeft. Maar de verantwoordelijkheid voor financiƫle bijdragen aan de opvoeding van het kind houdt uiteindelijk pas op wanneer het kind 21 jaar wordt. Vanaf 18 jaar kan het kind zelf aanspraak maken op alimentatie. De rechter kan een bedrag voor meerderjarige kinderen vaststellen. Aan de uitkering van dit bedrag kan de rechter ook voorwaarden stellen.