Mediator

Kunt u nog goed met uw partner communiceren? Regel uw echtscheiding in dat geval via een mediator echtscheiding. Een mediator echtscheiding is gespecialiseerd in conflictoplossing en/of bemiddeling in een geschil. Een mediator legt samen met u in goed overleg alle afspraken vast in een echtscheidingconvenant. Wilt u samen naar een scheiding mediator? Lees op deze pagina alles over mediation bij echtscheiding.

Als u nog goed met uw partner kunt communiceren is het sneller, gemakkelijker en goedkoper om samen met een scheiding mediator een overeenkomst (echtscheidingconvenant) op te stellen. Een scheiding mediator is neutraal en ondersteunt en adviseert u over alle belangrijke zaken die bij een echtscheiding moeten worden geregeld. Nadat de overeenkomst is ondertekend is de echtscheidingsprocedure nog maar een formaliteit en niet duur

Echtscheiding convenant

Als u gaat scheiden en on speaking terms bent met uw partner, kunt u samen naar een echtscheiding mediator. De mediator echtscheiding bespreekt met u uw wensen, zal u adviseren en alles vastleggen in een convenant. Dit convenant moet dan door beide partners ondertekend worden. De belangrijkste afspraken in het convenant gaan over de kinderen (ouderlijk gezag, omgang, kinderalimentatie), de partneralimentatie, de woning, de verdeling van de bezittingen, de schulden en de pensioenrechten. Als u nog andere specifieke zaken wilt regelen dan kan dit ook in het convenant. Als u kinderen heeft met uw partner dan is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Het ouderschapsplan stelt u samen met uw (ex-)partner op. De mediator helpt u daarbij.

Gemeenschappelijk verzoekschrift

Zodra u beiden een handtekening onder het convenant heeft gezet is de echtscheiding nog slechts een formaliteit. De mediator echtscheiding stuurt het convenant en (indien van toepassing) het ouderschapsplan naar een advocaat om de formele procedure via de rechtbank af te wikkelen. de rechtbankprocedure is schriftelijk, een formaliteit, u hoeft dus niet naar de rechter.

Drie aandachtspunten voor een mediation bij echtscheiding of beƫindiging samenwoning.

1. Bij echtscheidingszaken en beƫindiging samenwoning wordt het inkomen van uw partner buiten beschouwing gelaten: er wordt alleen naar het eigen inkomen gekeken.
2. Zijn er minderjarige kinderen, dan wordt u als alleenstaande ouder beschouwd als u bij de BRP (GBA) op hetzelfde adres staat ingeschreven als tenminste een van de kinderen. Staan de ouders nog op hetzelfde adres ingeschreven, dan worden beiden beschouwd als alleenstaande ouders en geldt voor beiden dus de hogere inkomensgrenzen. Daardoor komen meer mensen in aanmerking voor een toevoeging dan soms wordt gedacht.
3. Bij mediation is in veel gevallen de eigen bijdrage veel lager dan bij ieder een eigen advocaat.

Samen naar een mediator?

Wij adviseren u daarom altijd om in overweging te nemen om samen via mediation te gaan scheiden. Dat kan u flink in de kosten schelen.

Naar een Nmi of Mfn mediator?

Het MfN-register (voormalig NMI-register) is een kwaliteitsregister voor mediators. MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland. MfN-registermediators (voorheen NMI mediators) zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Mfn mediators zijn onafhankelijk en onpartijdig. MfN-registermediators hebben een erkende mediationopleiding voltooid en houden continu hun kennis en vaardigheden op peil door permanente educatie.