Tarieven

Heeft u besloten om te gaan scheiden dan zijn daar kosten aan verbonden. Denk bijvoorbeeld aan griffierecht (kosten rechtbank), de kosten van uittreksels, (eventueel) de gerechtsdeurwaarder en de kosten van de door u ingeschakelde advocaat of mediator.

Griffierechten

Een overzicht van de griffierechten die u verschuldigd bent bij het indienen van een echtscheidingsverzoekschrift vindt u op de website van de rechtspraak. Komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtshulp? Dan krijgt u een fikse korting op het griffierecht.

Bij het echtscheidingsverzoek moeten uittreksels uit het persoonsregister, huwelijksregister en geboorteregister (als er minderjarige kinderen zijn) worden gevoegd. De kosten van de uittreksels varieren per gemeente. U moet denken aan gemiddeld zo’n EUR 10,– tot 15,– per uittreksel.

Kosten gerechtsdeurwaarder

Bij het indienen van een eenzijdig echtscheidingsverzoek schakelt uw advocaat een gerechtsdeurwaarder in die het verzoek officieel bekendmaakt (wordt ook wel “betekening” genoemd) aan uw ex-partner. De kosten van de gerechtsdeurwaarder zijn vastgelegd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. In 2015 is het tarief EUR 61,58 voor het verzoekschrift. De tarieven worden jaarlijks geindexeerd. Komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtshulp? Dan vallen de werkzaamheden van de deurwaarder onder het bereik van de toevoeging en zijn deze kosteloos voor u.

Kosten advocaat-mediator

Wat de kosten van rechtsbijstand door een advocaat zijn, hangt sterk af van uw specifieke echtscheidingssituatie (zijn er veel dingen die geregeld moeten worden of juist niet) en uw inkomen en vermogen. Maak altijd van tevoren een duidelijke financiele afspraak met uw advocaat of mediator.

Drie aandachtspunten voor een mediation bij echtscheiding of beëindiging samenwoning.

1. Bij echtscheidingszaken en beëindiging samenwoning wordt het inkomen van uw partner buiten beschouwing gelaten: er wordt alleen naar het eigen inkomen gekeken.
2. Zijn er minderjarige kinderen, dan wordt u als alleenstaande ouder beschouwd als u bij de BRP (GBA) op hetzelfde adres staat ingeschreven als tenminste een van de kinderen. Staan de ouders nog op hetzelfde adres ingeschreven, dan worden beiden beschouwd als alleenstaande ouders en geldt voor beiden dus de hogere inkomensgrenzen. Daardoor komen meer mensen in aanmerking voor een toevoeging dan soms wordt gedacht.
3. Bij mediation is in veel gevallen de eigen bijdrage veel lager dan bij ieder een eigen advocaat.

Wij adviseren u daarom altijd om in overweging te nemen om samen via mediation te gaan scheiden. Dat kan u flink in de kosten schelen.

Uurtarieven en vaste tarieven

Als u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand dan wordt u altijd vooraf door uw advocaat of mediator geïnformeerd over de kosten. Het uitgangspunt is dat het tarief in verhouding moet staan tot de omvang en kwaliteit van de verleende diensten. Centraal staat het belang van de zaak en de wensen van de cliënt.

Deze factoren leiden door gezamenlijk overleg tot een passende en concurrerende vergoeding voor de te verrichten diensten.

Advocaten en mediators werken op basis van een uurtarief of op basis van vaste tarieven. Informeer bij uw advocaat of mediator naar de mogelijkheden.