Scheiding van tafel en bed

Wilt u wel uit elkaar maar niet scheiden? Bijvoorbeeld om godsdienstige of financiële redenen? Dan kunt u scheiden van tafel en bed.

Bij een scheiding van tafel en bed blijven de echtgenoten volgens de wet getrouwd. Door de scheiding van tafel en bed gelden bepaalde rechten en plichten die verbonden zijn aan het huwelijk niet meer.

Scheiden van tafel en bed – rechten en plichten die vervallen

Enkele voorbeelden van rechten en plichten die vervallen bij een scheiding van tafel en bed zijn:

  • De gemeenschap van goederen wordt ontbonden
  • Het ouderlijk gezag over uw kinderen blijft bij beide ouders
  • U kunt het ouderdomspensioen verdelen
  • Samenwonen met een nieuwe partner kan, trouwen of geregistreerd partnerschap niet.
Wanneer scheiding van tafel en bed?

Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn als iemand om godsdienstige of financiële redenen geen echtscheiding wil. De scheiding van tafel en bed wordt ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de Rechtbank. Indien men van tafel en bed gescheiden is, kan men gedurende drie jaar na de ingangsdatum niet definitief scheiden, tenzij beide partijen aangeven aan de Rechtbank toch echtscheiding te wensen. Bij ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed is het huwelijk definitief beëindigd en kunnen de huwelijkspartners opnieuw trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten.