Meerderjarige kinderen

Heeft u kinderen van 18, 19 of 20 jaar?
Voorzien uw kinderen al in hun eigen levensonderhoud?
Heeft u afspraken gemaakt over de alimentatie die betaald gaat worden?
Op deze pagina leest u alles over meerderjarige kinderen bij een echtscheiding.

Meerderjarige kinderen spelen nauwelijks een rol bij de echtscheiding. Vanaf de leeftijd van 18 jaar zijn de kinderen meerderjarig en vervalt het ouderlijk gezag. Het kind mag dan zelf weten waar het wil wonen en met wie het omgang heeft.

Kinderalimentatie voor meerderjarige kinderen

In principe loopt de kinderalimentatie door totdat het kind 18 jaar is geworden. Maar als uw kind 18 jaar wordt houdt de verplichting om financieel voor uw kind te zorgen nog niet op. Voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar geld een ‘voortgezette onderhoudsplicht’. Dat betekent dat de ouders de kosten van levensonderhoud en studie van het kind moeten betalen. Als het kind 18 jaar of ouder is moet de alimentatie aan het kind zelf worden betaald. Afspraken over alimentatie moeten vanaf de leeftijd van 18 jaar dus met het kind zelf worden gemaakt.

Als het kind in zijn eigen onderhoud kan voorzien doordat het kind werkt kan de alimentatie in overleg met het kind worden stopgezet. Als ouders en kinderen het niet eens worden kan de ouder aan de rechter vragen om beƫindiging van de onderhoudsplicht. Omgekeerd kan het kind aan de rechter vragen om vaststelling van de bijdrage van de ouder (s). Raadpleeg een advocaat.

Als het kind 21 jaar wordt kan de ouder nog steeds verplicht zijn om bij te dragen in de kosten voor levensonderhoud van het kind, het kind moet dan wel aantonen dat er nog behoefte is aan een bijdrage. Dat geldt bijvoorbeeld als het kind nog studeert.