Omgangsregeling

Als u uit elkaar gaat dan moet u een ouderschapsplan maken. In het ouderschapsplan staan de afspraken over de verzorging en opvoeding van uw kinderen. Lees op deze pagina alles over een omgangsregeling met uw kinderen.

Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor gehuwde en geregistreerde ouders die gaan scheiden. Ook samenweonende ouders met gezamenlijk gezag zijn – als zij uit elkaar gaan – verplicht om een ouderschapsplan te maken.

Inhoud ouderschapsplan

In het ouderschapsplan staan in ieder geval de volgende afspraken:

  • hoe de zorg en opvoeding wordt verdeeld (ook wel ‘zorgregeling’genoemd)
  • hoe u de omgang met de kinderen regelt (ook wel omgangsregeling genoemd
  • op welke manier u elkaar informeert over belangrijke (bijvoorbeeld de schoolkeuze, kinderalimentatie en medische behandeling).

U kunt het ouderschapsplan aanvullen met andere onderwerpen, zoals bepaalde regels (bijvoorbeeld de bedtijden, huiswerk) of over straffen. Over het contact met de beide families kunt u ook iets worden opgenomen in het ouderschapsplan.

Het is de keuze van de ouders (en kinderen) zelf hoe deze omgangsregeling wordt vastgelegd. Een voorbeeld van een veel voorkomende regeling is dat de kinderen één keer per twee weken een weekend en de helft van alle vakanties en feestdagen bij de niet verzorgende ouder zijn. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een omgangsregeling in de vorm van co- ouderschap. De zorg en opvoeding wordt dan gedeeld. Een omgangsregeling kan standaard zijn maar ook maatwerk.

Coaching kinderen

Vergeet bij de echtscheiding en het afspreken van de omgangsregeling uw kinderen niet. Een mogelijkheid waar we u graag op attenderen is coaching van uw kinderen bij echtscheiding. Zie: jouwvlieger.nl voor meer informatie.

De omgangsregeling

In principe bent u als ouders vrij om zelf te bepalen welke omgangsregeling u wenst. Wettelijk is alleen bepaald dàt er een recht op omgang is. De invulling hiervan wordt vrij gelaten.

Het is mogelijk om te kiezen voor een ‘standaard’ omgangsregeling: één keer per twee weken omgang en de helft van alle vakanties en feestdagen. Het kan ook zijn, om verschillende redenen, dat ouders graag willen dat alles is vastgelegd in de omgangsregeling. Dan is het mogelijk om een maatwerkregeling af te spreken. Raadpleeg een advocaat wat betreft de mogelijkheden. Het belangrijkste van een maatwerkregeling is dat de uitvoering van zo’n regeling uiteindelijk voor iedereen praktisch haalbaar is. Denk daarom goed na voordat u een regeling afspreekt. Met name voor de kinderen is het heel vervelend en belastend als afspraken steeds moeten worden afgezegd of wijzigingen worden doorgevoerd.

Co-ouderschap

Een andere vorm van een omgangsregeling is het co-ouderschap. Bij co-ouderschap wonen de kinderen evenveel bij beide ouders. De omgang is dan dus 50%-50% verdeeld. Ook hierbij zijn weer verschillende mogelijkheden om uitvoering te geven aan de omgangsregeling. Zo kunnen de ouders afspreken dat de kinderen de ene week bij de vader zijn en de andere week bij de moeder. Het is echter ook mogelijk om de week te delen. Dan zijn de kinderen bijvoorbeeld van zondag tot woensdag bij de moeder van woensdag tot zondag bij de vader.
Het is wel goed om te weten dat het heel belangrijk is voor een co-ouderschapregeling dat de ouders goed met elkaar kunnen communiceren en in staat zijn om één lijn te trekken richting de kinderen. Het is erg belangrijk dat de kinderen zich goed voelen bij de regeling. Dit vereist veel overleg en een goede omgang met elkaar. Helaas is dat vaak een probleem bij een echtscheiding, zeker kort na de scheiding. Het is daarom belangrijk om heel goed de voordelen en nadelen van een co-ouderschapregeling van tevoren af te wegen.

Omgangsregeling met andere personen

Tot slot is het ook belangrijk om te weten dat het wettelijk recht op omgang ook geldt voor die personen die in een nauwe persoonlijke relatie tot het kind staan. Daarbij moet u denken aan familieleden die het kind goed kent (bijv. opa en oma), of verzorgers die het kind langer (meer dan een jaar) gekend heeft. Een rechter zal wel altijd kijken of er inderdaad sprake is van een intieme band, een familieband alleen is niet genoeg. Voor grootouders geldt, dat ze een belangrijke bijdrage moeten hebben geleverd aan de verzorging en de opvoeding van het kind.