Scheiding

Samen naar een advocaat of mediator

Als u nog goed met uw partner kunt communiceren is het sneller, eenvoudiger en goedkoper om samen met een mediator een overeenkomst (echtscheidingconvenant) op te stellen en de echtscheiding te regelen.

Ieder een eigen advocaat

Als u er niet in onderling overleg uit komt, kunt u een eigen advocaat kiezen. Uw advocaat behartigt uitsluitend uw belangen en houdt rekening met de belangen van uw kinderen. Uw partner krijgt dan de gelegenheid om – ook met een eigen advocaat – een verweerschrift in te dienen. Daarna vindt er een zitting bij de rechter plaats waar de standpunten kunnen worden toegelicht. De rechtbank doet daarna de uitspraak.

Spoedprocedure / voorlopige voorziening

In een aantal gevallen kunt u de rechter vragen om een snelle beslissing te nemen. Dit kan als er dingen geregeld moeten worden die niet lang(er) op zich kunnen laten wachten. Zo’n procedure wordt een voorlopige voorziening genoemd.