Ieder een eigen advocaat

Kunt u niet meer goed met uw partner communiceren? Zijn er teveel onoplosbare meningsverschillen? Dan kunt u het beste voor een eigen advocaat kiezen. Een eigen echtscheiding advocaat behartigt uitsluitend uw belangen in de echtscheiding procedure. Lees op deze pagina alles over scheiden met ieder een eigen advocaat.

Als u wilt scheiden en er niet samen met uw partner uit komt, kunt u een eigen advocaat in de arm nemen. Een eigen advocaat behartigt alleen uw belangen en adviseert u wat u het beste kunt doen om de echtscheiding zo goed mogelijk te regelen.

Uw eigen advocaat

Met uw eigen advocaat kunt u een eenzijdig verzoekschrift om te scheiden indienen. Samen met uw eigen advocaat verzoekt u de rechter om een beslissing te nemen over de echtscheiding, de alimentatie, de kinderen, de verdeling et cetera. Uw partner krijgt dan de gelegenheid om – ook met een eigen advocaat – een verweerschrift in te dienen. Vervolgens vindt er een zitting bij de rechter plaats waar de standpunten samen met de advocaten kunnen worden toegelicht. Daarna doet de rechtbank uitspraak. Deze uitspraak wordt een beschikking genoemd. Nadat de beschikking door de rechtbank is afgegeven en beide partners berusten in de uitspraak, kan deze worden ingeschreven in het register van de Burgerlijke Stand. De scheiding is dan officieel een feit. Deze procedure duurt veel langer dan 4-6 weken en afhankelijk van de complexiteit van de zaak kan zo’n procedure oplopen tot meer dan 6 maanden.

Eenzijdig verzoek om te scheiden

In het verzoekschrift tot echtscheiding kunt u ook verzoeken doen met betrekking tot de verdeling van de bezittingen, de omgangsregeling met de kinderen en de hoogte van een eventuele kinder- of partneralimentatie. De andere partij kan zich verweren maar ook tegenverzoeken indienen. De rechter zal alle verzoeken en verweren beoordelen en daar per onderdeel uitspraak over moeten doen.

Zitting

Wanneer zowel het verzoekschrift als het verweerschrift door de rechter zijn ontvangen, wordt een zitting ingepland. Tijdens de zitting zal de rechter nog vragen stellen aan u en uw (ex-)partner en ook zal uw advocaat de gelegenheid krijgen om uw standpunt uit te leggen.

Beslissing rechter

Na de zitting neemt de rechter meestal binnen een aantal weken een beslissing. Deze wordt naar uw advocaat verzonden. Pas nadat de echtscheidingsuitspraak vervolgens is ingeschreven bij de Burgerlijke Stand bent u officieel gescheiden.