Spoedprocedure

Komt u er met uw partner niet uit hoe alles geregeld moet worden totdat de scheiding officieel is?
Is het erg dringend?
U kunt de rechter in een spoedprocedure laten beslissen.

In een aantal gevallen kunt u de rechter vragen om een snelle beslissing te nemen als er tijdens de scheiding dingen geregeld moeten worden die niet lang(er) op zich kunnen laten wachten. Zo’n procedure wordt ook wel een voorlopige voorziening genoemd. Dat is een soort kort geding tijdens de echtscheidingsprocedure. De procedure begint met een verzoekschrift ingediend door een advocaat. Uiterlijk in de derde week na het verzoek wordt de zaak op zitting behandeld door de rechter. De rechter beslist zo spoedig mogelijk na de zitting.

Wanneer een spoedprocedure?

U kunt de rechter vragen om zo’n snelle (voorlopige) uitspraak te doen over de volgende onderwerpen:

1. wie de echtelijke woning mag gebruiken gedurende de echtscheidingsprocedure
2. wie de dagelijkse spullen mag gebruiken (inboedel, potten en pannen e.d.)
3. wie de kinderen krijgt toevertrouwd tijdens de echtscheidingsprocedure
4. welk bedrag dat de andere echtgenoot (dus degene die de kinderen niet krijgt toevertrouwd) voor de verzorging en opvoeding van de kinderen moet betalen (kinderalimentatie);
5. vaststelling van de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken of de omgang tussen het kind en de echtgenoot die niet het gezag uitoefent
5. vaststelling van een regeling voor het geven van informatie of het raadplegen van de echtgenoten over de minderjarige kinderen van de echtgenoten;
7. vaststelling van een voorlopig bedrag dat de ene echtgenoot moet betalen voor het levensonderhoud van de andere echtgenoot (partneralimentatie).

Na de uitspraak

Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan moet de echtscheidingsprocedure uiterlijk binnen vier weken worden gestart. Gebeurt dat niet op tijd dan vervalt de voorlopige voorzieningen uitspraak en moet u weer helemaal opnieuw beginnen.

De definitieve beslissing over alle onderwerpen gebeurt in de echtscheidingprocedure zelf. Die procedure kan – afhankelijk van de complexiteit – een behoorlijk aantal maanden duren.